Видове ценности и примери

Видове ценности и примери / Личен растеж и самопомощ

Във вашата мисия и визия за живота, вашите ценности ви придружават като постоянно позоваване в действието. В равнината на действие щастливите събития са тези, които са приведени в съответствие с тези цели, които ви определят. Всеки човек е уникален, както и техните ценности. ¿Какви са различните типове ценности, които могат да водят живота ви? Ценностите са важни по отношение на личните, семейните, социалните, трудовите и универсалните аспекти. В тази психология-онлайн статия, типове ценности и примери, навлизаме по-дълбоко в този важен въпрос на човешко ниво.

Може да се интересувате и от: Ценности на човека: списък с примери Индекс
 1. Лични ценности: определение и списък с примери
 2. Семейни ценности: определение и списък с примери
 3. Социални ценности: определение и списък с примери
 4. Професионални ценности: определение и списък с примери
 5. Универсални стойности: определение и списък с примери

Лични ценности: определение и списък с примери

Стойностите на личния тип са основните принципи, които управляват живота ни на практика и в процеса на вземане на решения. Тези ценности присъстват не само в начина на живот, но и в интерпретацията на реалността, тъй като всяко човешко същество прави това от гледна точка на собствения си поглед. Около това разсъждение можете да увеличите нивото на себепознание, защото това е упражнение за самоанализ. Ето няколко примера за лични ценности, които могат да насочват действията на някой:

 • Искреност
 • Уважението
 • Добротата
 • лоялност

Семейни ценности: определение и списък с примери

Историята на едно човешко същество придобива по-широко значение в контекста на растежа. Семейството е тази рамка на социална референция. Семейните ценности са тези митнически или невидими закони, които обвързват семейната система и те се предават между поколенията. Семейните ценности са много важни и вдъхновяват филми, които показват силните или слабите страни на героите на сюжета, свързани с обща история. Ако всяко човешко същество е уникално, всяко семейство също е уникално. ¿Какви примери за семейни ценности можем да споменем в този раздел?

 • Стойността на семейството сама по себе си, като принцип, който прави тази система един от важните стълбове на живота.
 • Уважението към родителите и бабите и дядовците е друга от наблюдаваните ценности в тази област.

Социални ценности: определение и списък с примери

Във връзка с предходната точка, животът на човека също се съобразява с неговите обстоятелства. Променливи, които са свързани със семейната и социалната среда на този герой. Социалните ценности са за засилване на съвместното съществуване с другите чрез връзки, които започват от тези социални ценности. Социалните системи могат да бъдат от двойката, от групата приятели, от другарите, от жителите на града и т.н. Тези ценности могат да бъдат свързани със социалните умения. Социалните ценности не са статични и неизменни, но могат да се променят с времето. И тази промяна също оказва влияние върху семейната и личната реалност. Някои примери за социални ценности за подобряване на съвместното съществуване в обществото са:

 • Уважението
 • толерантност
 • Любовта
 • Приятелството

Професионални ценности: определение и списък с примери

Професионалният аспект е много важен за развитието на човешкото същество, тъй като работата заема значителна част от жизненото време до пенсионирането. Професионалните ценности са постоянна справка на работното място, всеки работник разчита на тези принципи, за да взема ежедневни решения. Професионалните ценности са основа за изпълнение на професионалната дейност от всеки един. Учебният план включва данните за професионалната и формиращата траектория на човешкото същество. Въпреки това ценностите могат да бъдат включени, тъй като те също са фундаментални по отношение на личната марка на главния герой. ¿Кои професионални ценности се ценят особено от фирмите?

 • Ангажиментът
 • Искреност
 • Дружеството
 • Отговорността
 • етика

Универсални стойности: определение и списък с примери

От социална гледна точка всяко човешко същество оставя своя собствена марка чрез своите ценности. Търсенето на общото благо се основава на практиката на тези универсални концепции, които увеличават индивидуалното и колективно щастие и благополучие. Това са ценности, които предизвикват възхищение и признание за връзката им с практиката на доброто. Самата концепция на универсалната изразява същността на този тип ценности. Това са продукти, които произвеждат положителен ефект по общ начин, в други хора и на планетата. Особеното в този тип ценности е нивото на достигане. Има някои много важни универсални ценности. Например:

 • солидарност
 • Уважение към свободата на всяко човешко същество

Тази статия е чисто информативна, в онлайн психологията нямаме възможност да поставим диагноза или да препоръчаме лечение. Каним ви да отидете при психолог, за да се отнасяте по-специално с вашия случай.

Ако искате да прочетете повече статии, подобни на Видове ценности и примери, Препоръчваме ви да влезете в нашата категория личностно израстване и самопомощ.

Тендер, Б. (1994). Човешки ценности. Работна среща на редакторите.