Социален фобия тест Имате ли тези симптоми?

Социален фобия тест Имате ли тези симптоми? /

Човешкото същество е природосъобразно, което означава, че обикновено се радва на обществото на други хора, въпреки че има различия между личността между интроверти и екстраверти, от време на време се радваме на човешки и социални контакти. Тревожност или социална фобия е психологическо разстройство, което се характеризира точно обратното, човек със социална фобия обикновено има много лошо време в събития, където има много хора и нямат необходимите социални умения, за да установят прекалено много приятелски връзки..

¿Мислите ли, че може да имате тревожност или социална фобия? В това инвентаризация на социалната фобия, Можете да определите на какво ниво имате социална тревожност и дали трябва да отидете при психолог. Този тест е a адаптация на скалата на социалната тревожност на Уотсън и приятел (Скала за социална тревожност и стрес, SADS).

Резултатите, получени при тези тестове са показателни, тъй като диагнозата винаги трябва да се извършва от професионален психолог.