Личностни тестове

Teste da Árvore de Koch - работа и устен превод

Или пък да се възползвате от теста за проектиране Lançado на Карл Кох, който потвърждава, че o desenho arvore e...

Видове личности на втория или тест Хартман

Нормално е, че по време на всеки ден, surjam dúvidas на quem você é e като се държи em relação...

Teste das cores de Lüscher как работи и интерпретира

Има много техники и тестове, които имат за цел да измерват или изследват нашите мисли и поведения. Психологическите тестове са...