Психотехнически и психически тестове за гъвкавост

Teste Bender да служат, тълкуваме комо фазово

О тестер Бендер психотехнически инструмент на психологическа оценка, която се използва за оценка или визомоторно функциониране и визуално възприятие, както...

Teste de Zulliger как работи, интерпретира и прилага

Също така тестван като Z тест, или тест на Zulliger в проециална техника, която има за цел да разграничи характеристиките,...