Изследванията установяват, че шизофренията е проява на осем генетични мутации

Изследванията установяват, че шизофренията е проява на осем генетични мутации / невронауки

Учените са идентифицирали общо 42 групи генетични вариации, които увеличават риска от страдание от шизофрения. Противопоставяйки се на официалната позиция до вчера, шизофренията изглежда не е едно заболяване, а по-скоро група от осем разстройства с различна генетична природа, всяка със своята диференцирана симптоматична картина..

Шизофрения: нови доказателства сочат причината за това

Известно е, че 80% от риска от страдание от шизофрения се определя от генетичното наследство, но изследователите не са успели да разпознаят гените, които причиняват това състояние..

В последното изследване на Медицинския университет във Вашингтон в Сейнт Луис бяха изследвани генетичните влияния на повече от 4000 души с шизофрения и бяха открити групи от диференцирани гени, които причиняват до осем различни рамки на шизофренията..

Според К. Робърт Клонингер,

"Гените не действат самостоятелно, те действат като музикален оркестър. За да разберат начина, по който работят, е необходимо да знаете не само членовете на оркестъра поотделно, но и как взаимодействат".

По-агресивен в група, отколкото поотделно

Д-р Cloninger и неговият изследователски екип съвпадат с някои специфични вариации на генетичния материал при хора с шизофрения и здрави хора. При някои пациенти, страдащи от халюцинации или заблуди, учените изследват генетичните характеристики и ги съчетават със симптоматиката на всеки от тях, откривайки, че специфичните генетични промени взаимодействат помежду си, генерирайки 95% вероятност да страдат от шизофрения. Всеки от осемте генетично различни разстройства има свой собствен набор от симптоми.

В друга група пациенти беше разкрито, че дезорганизираният език е свързан с група от промени в ДНК, което води до 100% вероятност за развитие на шизофрения..

Въпреки че отделните гени имат слаби връзки с развитието на шизофренията, някои генетични групи взаимодействат помежду си, пораждайки висок риск от страдание от шизофрения, между 70 и 100%, според проучването..

Тези данни подсилват идеята, че за хората, страдащи от тези генетични изменения, е трудно да избегнат развитието на болестта. Като цяло проучването открива до 42 групи от генетични изменения, които увеличават риска от страдание от шизофрения.

Нов подход

"В предишни изследвания учените са се опитали да намерят връзка между отделните гени и шизофренията", казва Драган Свракич, съавтор на изследването и професор по психиатрия във Вашингтонския университет. „Няколко проучвания установиха асоциация и беше трудно да се опровергаят. Следващата логична стъпка в изследванията на шизофренията беше да се провери, че гените не действат изолирано, а работят заедно, като променят структурата и мозъчните функции, които причиняват заболяването ”, заключава.

Свракич твърди, че само когато изследователите са могли да категоризират генетичните изменения и симптоматиката на пациентите в групи, те осъзнаха, че някои специфични групи генетични вариации действат заедно, предизвиквайки специфични видове симптоми.

Изследователите разделяли пациентите според вида и интензивността на техните симптоми, като например техните проблеми, свързани с организиране на идеи и мисли, липса на инициатива или липса на връзка между емоцията и мисълта..

Резултатите показват, че симптоматичните профили са продукт на осем качествено диференцирани заболявания, които от своя страна са резултат от определени генетични състояния. Изследователите казват, че тези нови открития могат да променят подхода за разбиране на причините, генетични или придобити, на други сложни нарушения от непсихиатричен характер..

Експертите се надяват, че тези резултати могат да проправят пътя за по-добра диагностика и лечение на шизофренията.