Правна психология

Характеристики на теорията на Вебер за бюрокрацията

Макс Вебер (1864 - 1920) foi или селекционер на систематично изследване на бюрокрацията. Това ще допринесе за постигането на същата,...