Тест за личността - 16 фактора (16 PF)

Тест за личността - 16 фактора (16 PF) /

Един от най-използваните тестове за оценка на личността е 16-факторният тест на Cattell (известен също като 16 PF). Този онлайн личностен тест Неговата основна цел е да опише различните личности на населението чрез факториален анализ.

Според психолога Кател, всеки от личностните фактори (чувствителност, абстракция, отвореност към промяна ...) е като част, която оформя нашия начин да виждаме света и да се държим в обществото. на безплатно и онлайн тест което е представено по-долу, е паралелна версия на гореспоменатия тест на Cattell и неговите метрични свойства са толкова добри или дори по-добри от тези на оригиналния тест.

¡Смейте се да направите този тест 16 PF и открийте как сте според 16-те личностни фактора!

Резултатите, получени при тези тестове са показателни, тъй като диагнозата винаги трябва да се извършва от професионален психолог.