Видове бизнес лидерство

Видове бизнес лидерство / Управление и организация на бизнеса

Лидерството е от съществено значение, за да ръководи екип от различни хора, които си сътрудничат за постигане на общи цели като част от един и същ проект. Лидерството не е вродено, а се усъвършенства в практиката на опита. От своя страна всеки професионалист персонализира лидерски модел, основан на собствения си начин на съществуване. ¿Кои са най-често срещаните стилове, които могат да ви вдъхновят при упражняване на вашите функции? В Психология-Онлайн ние изброяваме какви са видовете бизнес лидерство.

Може да се интересуват и от: Лидерски стилове според Goleman Index
  1. Видове лидерство според психологията
  2. Участие в компанията
  3. Трансформационно лидерство в компанията
  4. Видове бизнес лидерство: лидерски треньор
  5. Лидерският наставник
  6. Харизматично лидерство в компанията
  7. Оптимистично лидерство в компанията

Видове лидерство според психологията

Определяме лидерството като способност да управляваме група хора и да насочваме мотивацията им към обща цел. Всички хора имат потенциал да бъдат лидери. Въпреки това, съществуват различни видове и стилове на лидерство.

Преди да започнете да четете тази статия за видовете бизнес лидерство, ви препоръчваме да направите следния лидерски тест с резултатите. Също така, в този тест можете да намерите вашия стил на ръководство според Goleman.

1. Участие в компанията

Лидерът, който приема тази роля, вдъхновява екипа чрез стил, който търси постоянно подобряване на резултатите чрез организационен климат който дава глас на служителите.

Създайте работна среда, в която придобиваме стойност. Следователно това е методология засилва интегралното участие от членовете на екипа. Това има конструктивно въздействие върху организацията, което подхранва нейния потенциал за еволюция с идеите и гледните точки на онези, които заемат различни позиции в организационната схема. На свой ред, тази възможност също така увеличава вътрешната мотивация на работниците, които смятат, че са част от пространство, в което техният глас се взема предвид.

2. Трансформационно лидерство в компанията

Трансформиращият лидер е този, който мотивира членовете на екипа да стане най-добрата му версия, генерирайки това влияние не само чрез думи, но и чрез пример. По този начин членовете на екипа моделират образцовото и възхитително поведение на този ментор. Служителите придобиват по-голямо съответствие в нивото на ангажираност и ангажираност с организационната култура. Този тип лидерство цени човека като двигател на промяната. Когато трансформацията достигне сърцето на екипа, резултатите също се подобряват.

3. Видове бизнес лидерство: лидерски треньор

Друг от най-забележителните профили в бизнеса е този на лидерски треньор. Човек със способност и креативност да търси конструктивна промяна в организацията, включваща участниците, които са част от тази система, за да допринесе за тази цел, като постави акцент върху печалбата, която тази еволюция може да донесе.

коучинг тя става суровината на този стил на лидерство чрез способността за активно слушане, съзнателно присъствие, мощни въпроси, разбирателство, асертивна комуникация и определяне на стимулиращи цели. Лидерът на треньора наблюдава разстоянието, което разделя текущата ситуация от желаното състояние. Разстоянието между двете точки е свързано с планиране.

4. Лидерски наставник

Правилното фокусиране на това стил на лидерство Тя отдава значение на опита на професионалиста, който от ролята си ръководи другите в процеса на обучение чрез споделяне на преподаване, обучение и укрепване. Това е човек, който предлага процес на постоянна подкрепа за подхранване на автономията и потенциала на членовете на този екип с подобряване на уменията, уменията, ресурсите и компетенциите. Сътрудниците наблюдават лидер на наставник като учител, който вдъхва увереност и близост в процеса на вземане на решения.

5. Харизматично лидерство в компанията

Този тип лидер въплъщава харизмата в първия човек благодарение на отличното си комуникационни умения вербален и телесен. Тя предава послание на ентусиазъм, мотивация и ангажираност към ежедневната работа. Тази харизма предизвиква възхитителен отговор в околната среда. Това възхищение е стимул за признаване на онези, които участват в разработването на стратегии за промяна, които предполагат конкурентно предимство за организацията. В същото време, от гледна точка на човешките и социалните умения, това признание на харизмата кара сътрудниците да се свързват емоционално с лидер, когото смятат за близък и предстоящ..

Харизматичният лидер е този професионалист, който се отличава със способността си съпричастност и симпатия. Но освен това те са проактивни лидери в работата, които се стремят да създадат нова реалност чрез собственото си влияние и това на екипа. ¿Какъв е рискът от харизматично лидерство? Визията, която другите имат за лидера, може да се промени с течение на времето от определени обстоятелства и фактори на работа. Следователно, това може да обуслови и признаването на тази харизма, ако служителите променят мнението си относно образа, който имат за това лице..

6. Оптимистично лидерство в компанията

Когато си представите идеала за работна среда, в която да се развива лично, вероятно не само ще мечтаете за описание на присъщите характеристики на работата, но и за човешкия фактор. Компанията е съставена от хора. Нивата на радост и щастие нарастват от конструктивна и приятна среда. на оптимистично лидерство е този, който се грижи за този фактор, винаги свързващ оптимизъм и реализъм.

на мислещи влияния в емоциите и чувствата. На свой ред емоционалната равнина се отразява в действието. Оптимистичният лидер е този, който има оптимистична визия и вярва в способността да постигне тази цел чрез план за действие. ¿Как се реализира оптимизмът в практиката на ежедневната работа? Например, лидерът не само наблюдава всеки работник в перспективата на тяхната настояща реалност, но също така и в качеството на техния растеж и еволюция. Той е наясно с добродетелите и качествата на членовете на екипа. Оптимистичният лидер е професионалист, който подхранва емоционалната заплата на работниците чрез семето на радостта.

Тази статия е чисто информативна, в онлайн психологията нямаме възможност да поставим диагноза или да препоръчаме лечение. Каним ви да отидете при психолог, за да се отнасяте по-специално с вашия случай.

Ако искате да прочетете повече статии, подобни на Видове бизнес лидерство, препоръчваме да влезете в нашата категория Управление и бизнес организация.