психология - Страница 4

Ами ако се грижим за психичната си хигиена, както и за физическата?

Всички сме наясно колко положително е за нас да поддържаме добро физическо здраве. Ние обаче оставяме настрана много важна част:...

Екстазът е наркотикът на любовта

Психоактивното вещество, известно като екстази, е наркотик дизайн. Това означава, че се произвежда в лаборатория от неестествени компоненти. До голяма...

Определение на ксенофобията, рискови фактори и превенция

Ксенофобията е дума, която звучи силно. Когато се говори в медиите, се споменава за „сериозни“ случаи на повече или по-малко...

Волфганг Кьолер, интелигентност и шимпанзета

Волфганг Кьолер е един от най-забележителните представители на известната психология на Гещалт. Той се погрижи да обясни една от най-сложните...

Волфганг Амадеус Моцарт, биография на един безсмъртен гений

Волфганг Амадеус Моцарт имал живот с големи контрасти във всички области. Той е живял само 35 години, но оставил повече...

Уилям Джеймс и концепцията за истината

Истината е трудна концепция за дефиниране, въпреки че я използваме често и придаваме голямо значение на нея. Изглежда, че му...

Уилям Джеймс биография на пионер в психологическата наука

Уилям Джеймс беше повече от забележителен философ от края на деветнадесети век. До пристигането си американското общество свързва психологията с...

Биографията на Уилям Блейк на един визионер на художественото творчество

Уилям Блейк е артистичен гений, който ражда живопис, гравюри и поезия. Но самият той живееше в тъмнина и умря в...

Биография на Уилфред Бион и най-подходящите произведения

Уилфред Бион е роден в Матура на 8 септември 1897 г. и умира в Оксфорд на 28 август 1979 г.....