Спорт и физически упражнения

Психологически ползи от плуването

Практикуването на всякакъв вид спорт, освен че ни помага да се грижим за здравето си и да ни държи във...

Психологическа подготовка при висококачествени спортисти

Висококачествените спортисти се нуждаят най-напред воля, дисциплина, мотивация и много психологическа подготовка, за да може да се изправи пред трудните...

Етика в спорта

Също като всяко човешко поведение спортът има правила, които регулират дейността му. В този смисъл спортистът може да се разглежда...

Конкуренция в спорта

Думата компетентност произлиза от латински “competere” средства “търси съвместно и има различни значения според контекста, в който се използва. Можете...

Чувството за съгласуваност като посредник между физическата активност и устойчивостта

Способността за справяне и адаптиране към трудни ситуации се формира през целия живот. За конформацията на тази черта, или устойчивост,...